Lotta Borg Skoglund

Läkare, forskare, författare och föreläsare med ADHD i fokus

Forskning och publikationer

The Academy of Lotta Borg Skoglund

Här finner du vetenskapliga publikationer, främst forskning inom neuropsykiatri. Du finner även mer information om forskarteamet GODDESS ADHD och den digitala plattformen för ökad självkännedom hos flickor och kvinnor: Letterlife!

Forskningsarkiv

Visar 5 av 38

ADHD is Prevalent, Persistent & Problematic. We need Prediction, Phenotyping & Psychoeducation.