Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Doktorsavhandling

When ADHD and Subtance Use Disorders Coexist

Min doktorsavhandling, Karolinska Institutet 2015, visar att ADHD och beroende påverkas av gemensamma genetiska faktorer och att personer har båda tillstånden använder högre doser av ADHD-läkemedel än dem som ”bara” har ADHD, utan att visa tecken på tolerans, samt att just dos kan förutsäga kvarstannande i behandling.

Publicerad: 2015-10-09

Date: 2015-11-06
Location: Lecture hall Petrén, Nobels väg 12b, Karolinska Institutet, Solna.